Martina Dědičová


O technice

...mé ranné obrazy jsou malované převážně temperou na dřevě nebo na kartonu. Je to nejstabilnější technika na nejstabilnějším podkladu a vzhledem k jejich složitosti a velikosti (3x4m) i jediná možná. Na některých je zachycen můj den (dopoledne s dětmi na hřišti,večer Aida), jiné jsou čistě geometrické. Vše je pak pokryto rastrem, ten dává obrazům rozpínavost i jakýsi třetí rozměr a především tajemné světlo. Jsou inspirované egyptskými sarkofágy v Britském muzeu, kde drobné obrazy tvoří jeden obrovský celek, kde všechno něco znamená. Je zde také patrná inspirace raně křesťanskými mozaikami v Římě a raně křesťanskými rukopisy. Například obraz nazvaný Christi autem generatio (zrození Krista) je volná citace stránky z Knihy z Kelsu zvětšená na 2x2 metry.

Později jsem začala používat akryl k dokončování rastru na temperových obrazech. Fascinovalo mě spojení tak staré malířské techniky jako je tempera s tou nejnovější – akrylem. Toto je použito například na obrazech Hlava I a Hlava67, tempera jim dává závažnost, hloubku, akryl je pak zjemní a rozzáří.

V současné době maluji olejem na plátno. Využívám různé olejové techniky – podmalby, lazurování, alla prima... Potřebuji zkoušet stále něco nového... rastr jsem vyměnila za pastu a Egypt za Stradana (Inferno canto).


Martina Dědičová