0   /   100
Martina Dědičová  /  Obraz  /  Olej na plátně

Vzplanutí

Martina Dědičová Outburst

Informace o Díle

Martina Dědičová Outburst

Rozměry

81 x 55 cm

Autor a Rok

Martina Dědičová, 2010

Technika

Akryl na plátně

Cena

49 000 Kč

Fotogalerie

Příběh

Už od nepaměti mají lidé jednu vlastnost společnou. Nechtějí být na tomto světě sami. Není člověka, který by nechtěl aspoň jednou okusit spojení duší i těl, jaké láska nabízí. Klidnou něhu a souznění ve společném obětí, lidé jsou zákonitě stvořeni k tomu, aby milovali. Tato pozoruhodná vlastnost je řazena mezi největší ctnosti, které člověk na tomto světě může mít. Jsou ale lidé, kteří této touhy nepokrytě zneužívají k vlastnímu prospěchu. Není větších bláznů, než zamilovaných a čím více jsou od milování odrazování tím více pak milují. Tento příběh vypráví o jednom z lovců lidí zoufale toužících po touze a klidu, který láska nabízí.

 
Norbert byl obyčejný mladý muž. Neměl moc pozornosti od dívek a zoufale toužil být milován. Hledal svou vyvolenou mezi zástupy mladých žen, ale vždy byl odmítnut. Až jednou… Byl krásný letní den a Norbert si užíval slunce v parku při čtení nejnovějšího vydání místních novin. A tam ji spatřil. Ženu štíhlé postavy v lehkých červených šatech se zlatým opaskem. Seděla v klidu na lavičce a užívala si slunce podobně jako on. Neváhal a okamžitě Marion oslovil, což pro něj bylo zcela netypické. Tato malá, téměř všední událost Norbertovi změnila celý život.

Netrvalo dlouho a Norbert zjistil, že není jediný muž, který o Marion měl zájem. Postupně odkryl pravdu. Pravda byla taková, že Marion v onom parku sedávala často. Oblečená do šatů, tváříc se dostupně natolik, aby lákala nebohé mladé muže jako byl právě on. Nechala se od nich vydržovat, kupovat krásné věci a jakmile ji přestali bavit, bez milosti je odkopla do prachu, ze kterého je tak okatě sebrala. Nejinak tomu bylo i v případě Norberta. Marion byla lovec. Lovec, který využil touhu po lásce. Během chvilky Marion došlo, že její um může být využit k daleko větším ziskům, než které jí poskytovali tyto duševní oběti. Bylo tomu tak, že její dobrý přítel Augustus byl chirurgem, konkrétně patologem. Tento chirurg si všiml jejích záletů a napadla ho strašlivá věc, jak těchto malých dobrodružství využít a zprostředkovat Marion bohatství, o kterém se jí ani nesnilo. Plán byl jednoduchý. Marion nalákala mladé muže k sobě domů, kde je připoutala k pelesti postele za vidinou nezvyklých sexuálních hrátek. Zavázala jim oči a řekla jim, že se musí připravit a hned bude zpět. To byl signál pro Augusta, který muže rychlým tahem nože podřízl. Poté ho nařezal a uschoval. Augustus byl kanibal. Měl rád čerstvé mladé maso. A Marion za něj velmi dobře platil. Byla tu ale věc, kterou Marion Augustovi poskytnout nedokázala. Nejraději měl mladé ženské maso, které jak sám říkal, chutnalo jako ambrozie, pokrm bohů.

Norbert mezitím na Marion skoro zapomněl. Měl zlomené srdce a rozhodl se, že už si nikdy nenechá takto ublížit. Stalo se z něj to, čím byla ona, když se v parku poznali. Lovec. Byla to snad náhoda, vánek osudu, že jednoho dne potkal v kavárně Augusta. Velice si rozuměli, protože oba byli vzdělaní a jejich zájmy se protínali. Oba byli už zkažení. Po nějaké době Norbert náhodou objevil Augustův deník a odhalil tak hrůzný plán, který s Marion Augustus realizoval znovu a znovu. Odhalil i jeho tajnou tužbu. Zabít a sníst Marion. Pln zášti ke své stvořitelce Augustovi prozradil, že o plánu ví a Marion zná. Nabídl mu nezištně pomoc. A tak se role obrátila, z lovkyně byla lovná zvěř. Augustus Marion nalákal k sobě do bytu, kde ji s Norbertem překvapili a udusili ji jejím vlastním saténovým šátkem. Poté společně hodovali až do brzkých ranních hodin. Lovkyně byla ulovena svou vlastní lovnou zvěří. Obraz zachycuje Augusta lákajícího Marion na její strašlivou smrt, v pozadí je pak vidět i Norbert, spřádající své ohavné plány.
Next

Velké Formáty

Keep Scrolling
Velké Formáty